Aanleverspecificaties

Bestanden:
Bestanden dienen met voorkeur aangeleverd te worden als cert. PDF. Eventueel is AI of EPS ook mogelijk.
Bestanden groter dan 3 meter graag 1:10 aanleveren.

Fonts:
Alle bestanden moeten worden aangeleverd met ingesloten lettertypes of met alle tekst in outlines/contouren.

Afbeeldingen:
Alle afbeeldingen dienen te worden ingesloten. De kwaliteit houden wij rond de 72 tot 150DPI ( 1:1 )

Kleurprofiel:
Het kleurprofiel waarmee onze computers en printers zijn ingesteld is:

Europe General Purpose 3
RGB: sRGB IEC61966-2.1
CMYK: Coated FOGRA39 (ISO12647-2:2004)

Indien u dit niet gebruikt, kan er kleurverschil ontstaan.

Afloop:
Rondom 10mm afloop, deze graag zonder snijtekens aanleveren.

Spandoeken:
Bij spandoeken dient er 5cm rondom vrij gehouden te worden van teksten ivm de ringen.

Transparanties:
Transparanties en overdruk kunnen problemen veroorzaken. Om die redenen dienen transparanties te worden afgevlakt.
Indien teksten of vlakken wel in overdruk staan, kan het gebeuren dat deze bij het produceren niet meer zichtbaar zijn.
Witte teksten of vlakken e.d. die op overdruk staan zullen in zijn geheel wegvallen.

Wij werken met het Apple Mac systeem. Het is dus een voordeel als de aangeleverde bestanden ook op een Mac zijn gemaakt.
Werkt u met een PC onder Windows dan geven de bestanden die zijn gemaakt met Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (meestal)
geen problemen. Bestanden die in Corel Draw zijn gemaakt, moeten eerst worden geƫxporteerd naar Adobe Illustrator.
Dit kan echter problemen veroorzaken. Documenten gemaakt in Word kunnen niet worden verwerkt! Bestanden aangeleverd in
RGB kunnen afwijken qua kleur! Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor teleurstellend resultaat als gevolg van niet
juist aangeleverde bestanden. Hierbij moet u denken aan taal en/of spelfouten, onjuiste kleuren of kleuromzetting, rasters, verlooptinten etc.

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met onze studio via studio@inpromo.nl of op 023-5388813.